Více informacích o exkurzích naleznete v tomto odkazu:
http://www.plavbykaribikem.cz/fakultativni-vylety/